مراسم بزرگداشت حماسه ۹دی با سخنرانی حجت السلام کاظم صدیقی در مهدیه تهران برگزار شد.