کوچکترین ماشین ساخته شده توسط پری واتکینز با 41 سانتیمتر ارتفاع و 51 اینچ طول و 26 اینچ عرض
بزرگترین مجموعه ی نان تست شده که لورا هادلند آنها را شبیه چهره مادر خود به صورت یک موزاییک بزرگ در کنار هم چیده است
بزرگترین کدوتنبل با وزن 1810.5 پوندبزرگترین مجموعه از عروسک میکی ماوس ه بیش از 2760 عروسک است.بزرگ ترین مجسمه ساخته شده با بادکنک توسط جان کسیدیکوتاه ترین مرد جهان با کمتر از 25.8 اینچ قد

بزرگترین غذای سنتی مکزیکی با بیش از 230 فوت طول و 1.5 تن وزن

بزرگترین بینی جهان با 8.8 سانتیمتر طولقدم برداشتن با سنگین ترین کفش دنیا با وزن 122.8 کیلوگرم توسط یک فرد چینی


سگی با دراز ترین زبان که درحدود 11.43 سانتیمتر است

کوتاه ترین گاو با 85 سانتیمتر قد

دراز ترین گربه به نام مین راگون با طول 48.5 اینچبزرگ ترین دهان دنیا در حدود 6.69 اینچی متعلق به فرانسیسکو دومینگو از آنگولا