فیلم “سنگ صبور“درباره ی 
زن افغانی (گلشیفته فراهانی) ۳۰ ساله ای است که شوهری علیل دارد که بدلیل 
گلوله ای که در گردن او شلیک شده کاملا ناتوان است و زن زیبا و جوانش می 
خواهد او را به زندگی برگرداند. یک روز زن شروع می کند به گفتن داستان 
دوران کودکی اش، تحمل رنجها، سرخوردگی، تنهایی و رویاهایش و شوهر را لمس می
کند و می بوسد و به این ترتیب شوهر ناتوان تبدیل به “سنگ صبور” او می شود.
سنگی جادویی که در اساطیر پارسی از آن به عنوان سپر درد و رنج و بدبختی 
نام برده شده است. زن از گفتن حرفهای بی باکانه به شوهرش ابایی ندارد و بعد
از چند هفته از روابط عاشقانه نامشروع نیز سخن میگوید.
[تصویر:  we4rdcvt5ghgh-1.jpg]
[تصویر:  we4rdcvt5ghgh-2.jpg]
[تصویر:  we4rdcvt5ghgh-3.jpg]
[تصویر:  we4rdcvt5ghgh-4.jpg]
[تصویر:  we4rdcvt5ghgh-5.jpg]